ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 01/1999, ΕΣΟ: 54714 | Fide: 42133998 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1264 0
2023B 1264 0
2023Α 1264 0
2022B 1264 0
2022A 1264 3
2021B 1291 4
2021A 1229 0
2020B 1229 7
2020A 1115 7
2019B - 0
Παλαιότερα -