ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 01/1999, ΕΣΟ: 54714, Fide: 42133998

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1229 0
2020B 1229 7
2020A 1115 7
2019B - 0
Παλαιότερα -