ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Η/Γ: 10/2006, ΕΣΟ: 54715 | Fide: 42141818 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1134 0
2023B 1134 0
2023Α 1134 0
2022B 1134 0
2022A 1134 5
2021B 1201 0
2021A 1201 0
2020B 1201 7
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι