ΚΑΞΗΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Η/Γ: 07/1994, ΕΣΟ: 54732 | Fide: 25852841

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
Παλαιότερα -