ΒΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η/Γ: 02/1967, ΕΣΟ: 54735

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -