ΚΟΛΟΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 12/2010, ΕΣΟ: 54754, Fide: 42133645

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1040 0
2020B 1040 10
2020A - 3
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι