ΚΟΛΟΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 12/2010, ΕΣΟ: 54754 | Fide: 42133645 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1161 8
2023B 1240 5
2023Α 1216 8
2022B 1216 5
2022A 1156 15
2021B 1236 14
2021A 1040 0
2020B 1040 10
2020A - 3
2019B - 0
Παλαιότερα -