ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 07/2006, ΕΣΟ: 54758, Fide: 42134277

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -