ΚΑΤΣΟΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/1998, ΕΣΟ: 54762, Fide: 42131200

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1306 0
2021A 1306 0
2020B 1306 0
2020A 1306 6
2019B - 0
Παλαιότερα -