ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 09/2005, ΕΣΟ: 54768 | Fide: 42133726 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1016 0
2022A 1016 1
2021B 1048 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι