ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 03/2013, ΕΣΟ: 54794, Fide: 42138671

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -