ΕΛΕΜΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΑΣΩΝ

Η/Γ: 06/2000, ΕΣΟ: 54815 | Fide: 42136733 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 800 0
2023Α 800 0
2022B 800 0
2022A 800 0
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 6
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι