ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΚΛΕΙΤΟΣ

Η/Γ: 06/2000, ΕΣΟ: 54839, Fide: 42131758

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1133 0
2020A 1133 10
2019B - 0
Παλαιότερα -