ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΚΛΕΙΤΟΣ

Η/Γ: 06/2000, ΕΣΟ: 54839 | Fide: 42131758 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1110 0
2022B 1110 0
2022A 1110 3
2021B 1133 0
2021A 1133 0
2020B 1133 0
2020A 1133 10
2019B - 0
Παλαιότερα -