ΦΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/1998, ΕΣΟ: 54840 | Fide: 42131260

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1398 0
2021B 1398 0
2021A 1398 0
2020B 1398 0
2020A 1398 6
2019B - 0
Παλαιότερα -