ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 01/2013, ΕΣΟ: 54842 | Fide: 42137810

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι