ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 11/2011, ΕΣΟ: 54843 | Fide: 42137772 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι