ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 02/2013, ΕΣΟ: 54844 | Fide: 42137780 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι