ΤΣΕΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 07/2003, ΕΣΟ: 54850 | Fide: 25872095 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
Παλαιότερα -