ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/2005, ΕΣΟ: 54861, Fide: 42136130

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1115 0
2021A 1115 0
2020B 1115 0
2020A 1115 11
2019B - 0
Παλαιότερα -