ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/2005, ΕΣΟ: 54861 | Fide: 42136130 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1129 0
2023B 1129 0
2023Α 1129 0
2022B 1129 0
2022A 1129 2
2021B 1115 0
2021A 1115 0
2020B 1115 0
2020A 1115 11
2019B - 0
Παλαιότερα -