ΓΚΡΟΖΟΥ ΛΥΔΙΑ-ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΑ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 54865 | Fide: 42136385 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι