ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 04/1979, ΕΣΟ: 54882, Fide: 42138175

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -