ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΒΑΪΟΣ

Η/Γ: 05/1971, ΕΣΟ: 54885 | Fide: 42138132 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1511 9
2023B 1386 7
2023Α 1358 12
2022B 1296 8
2022A 1266 11
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
Παλαιότερα -