ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η/Γ: 10/1998, ΕΣΟ: 54891 | Fide: 42138256 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
Παλαιότερα -