ΚΟΡΕΝΤΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 12/1990, ΕΣΟ: 54892, Fide: 42138213

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
Παλαιότερα -