ΚΟΡΕΝΤΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 12/1990, ΕΣΟ: 54892 | Fide: 42138213 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 991 0
2023B 991 2
2023Α 1047 0
2022B 1047 0
2022A 1047 7
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
Παλαιότερα -