ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η/Γ: 10/2007, ΕΣΟ: 54893, Fide: 42135583

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -