ΜΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 54894, Fide: 42139660

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
Παλαιότερα -