ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 54897, Fide: 42136377

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -