ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 54897 | Fide: 42136377 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -