ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 10/2001, ΕΣΟ: 54898, Fide: 42136822

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -