ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 10/2001, ΕΣΟ: 54898 | Fide: 42136822 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1461 0
2023Α 1461 7
2022B 1413 0
2022A 1413 2
2021B 1418 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -