ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 54899, Fide: 42138795

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -