ΓΙΩΡΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 02/2010, ΕΣΟ: 54905, Fide: 42135990

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -