ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 54918 | Fide: 42100500 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1122 28
2023Α 914 7
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 5
2019B - 0
Παλαιότερα -