ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΑ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 54923 | Fide: 42136067 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 876 0
2023B 876 1
2023Α 849 10
2022B 871 4
2022A 830 13
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -