ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 11/1968, ΕΣΟ: 54926, Fide: 42138051

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι