ΓΙΟΤΖΕ ΕΙΡΗΝΗ

Η/Γ: 01/2005, ΕΣΟ: 54931 | Fide: 42138817

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -