ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 04/1981, ΕΣΟ: 54933, Fide: 42141494

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 981 0
2020B 981 6
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -