ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 04/1981, ΕΣΟ: 54933 | Fide: 42141494 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 981 0
2023B 981 0
2023Α 981 0
2022B 981 0
2022A 981 0
2021B 981 0
2021A 981 0
2020B 981 6
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -