ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 09/2011, ΕΣΟ: 54936, Fide: 42138779

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -