ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 07/2014, ΕΣΟ: 54937, Fide: 42138787

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -