ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 54938 | Fide: 42142830 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 972 0
2022B 972 0
2022A 972 0
2021B 972 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι