ΠΙΠΕΡΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 07/2013, ΕΣΟ: 54950, Fide: 42138728

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι