ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 54951 | Fide: 25899813 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι