ΛΑ ΡΟΚΚΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ

Η/Γ: 05/2012, ΕΣΟ: 54952 | Fide: 42138663 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1167 11
2023Α 1127 23
2022B 1030 22
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -