ΖΑΝΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 54954 | Fide: 42142091

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι