ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 06/1982, ΕΣΟ: 54955 | Fide: 25885545 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1125 6
2023Α 1142 11
2022B 1156 0
2022A 1156 5
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι