ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 06/1982, ΕΣΟ: 54955 | Fide: 25885545

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι