ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Η/Γ: 05/1957, ΕΣΟ: 54958 | Fide: 42139821 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 3
2022B - 0
2022A - 3
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι