ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 54960, Fide: 42138248

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -