ΤΣΑΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 02/2000, ΕΣΟ: 54962, Fide: 25848194

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι