ΤΣΑΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 02/2000, ΕΣΟ: 54962 | Fide: 25848194 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1154 1
2022A 1157 6
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι