ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Η/Γ: 06/2012, ΕΣΟ: 54966 | Fide: 42141796 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1004 0
2023B 1004 2
2023Α 1011 9
2022B 1008 1
2022A 978 10
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 1
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -