ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Η/Γ: 06/2012, ΕΣΟ: 54966, Fide: 42141796

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 1
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -