ΓΑΡΓΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 54979 | Fide: 42133394 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 1
2022A - 1
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -