ΔΙΟΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 02/2004, ΕΣΟ: 54986 | Fide: 42139678

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1197 0
2021B 1197 0
2021A 1197 0
2020B 1197 7
2020A - 3
2019B - 0
Παλαιότερα -