ΚΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 11/2012, ΕΣΟ: 54989 | Fide: 42142342 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 838 3
2022B 830 5
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι