ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΑΣΩΝ

Η/Γ: 07/2012, ΕΣΟ: 54994 | Fide: 42143810 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1016 5
2023B 982 0
2023Α 982 1
2022B 985 3
2022A 977 6
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -