ΜΠΕΤΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Η/Γ: 02/1954, ΕΣΟ: 54997 | Fide: 42141451

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
Παλαιότερα -